Prepravné podmienky

1. Dátum a čas dodania stanovuje naturestyle.store a zákazník na to nemá žiadny vplyv.

a). v prípade nepredvídaných udalostí je možná zásielka v inom než pridelenom termíne za predpokladu, že zákazník súhlasí s predĺžením termínu dodania a túto skutočnosť písomne oznámi na adresu [email protected] najneskôr 4 dni pred predpokladanou neprítomnosťou.

b). v prípade oznámenia uvedenom pri objednávke, že zákazník nebude prítomný v danom termíne (dovolenka, sviatky, služobná cesta), sa môže stať, že termín dodania sa predlží viac ako stanovujú Pravidlá, s čím zákazník súhlasí.

c). nábytok rozvážame od pondelka do nedele (vrátane) od 6.00 do 22.00 h, v osobitných prípadoch dokonca aj v neskorších hodinách.

d). naturestyle.store si vyhradzuje právo na zmenu už stanoveného termínu dodania bez udania dôvodu.

e). v prípade zmeny termínu dodania bez avizovania tejto skutočnosti znáša zákazník zvýšené náklady na prepravu o balík Premium, alebo si môže tovar bezplatne prevziať v sídle spoločnosti. Počas nákupu zákazník, ktorý si je vedomý Pravidiel, rozhoduje o platbe, ktorú si vybral.

f). ak zákazník nedá otázky pred kúpou, ktoré by sa týkali prepravných podmienok, má sa za to, že porozumel všetkým ich bodom.

2. Prepravná služba je poskytovaná zakaždým bez vynášania. Zákazník si preberá nábytok z automobilu.

3. Prepravná služba je poskytovaná vždy bez montáže. Klient si montuje nábytok svojpomocne.

4. Aktuálny stav objednávky sa dá skontrolovať po prihlásení sa do svojho účtu na stránke naturestyle.store.

5. Ak je nábytok dodávaný kuriérskou firmou, je zákazník povinný skontrolovať objednávku, prípadné poškodenia. Reklamácie poškodenia pri preprave bez spísaného protokolu o škode sa nebudú zohľadňovať.

6. Pokiaľ dôjde k neodobratiu nábytku, náklady na spiatočnú prepravu znáša zákazník podľa nepreferenčnej a trhovej sadzby, t. j. 0,5 € za km z adresy zákazníka (zhodnej s adresou dodania uvedenou v objednávke) na adresu skladu: 37-100 Łańcut Dębina 200A Poľsko.

Zavolajte nám ak chcete konzultáciu

+421 911 554 575