Zásady ochrany osobných údajov

§ 1 Právny základ:

Zákon zo dňa 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov (Zb. z. 2018, čiastka 18),

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679  z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (GDPR) (Úradný vestník EÚ L119 zo 4. mája 2016 str. 1),

 

§ 2.  Všeobecné ustanovenia

Správcom osobných údajov je pán Ireneusz Trojnar vykonávajúci podnikateľskú činnosť ako firma „Styl Natury Ireneusz Trojnar” na adrese v obci Dębina 200A 37-100 Łańcut, Poľsko, DIČ 8151057976, IČO 691552023, tel.  +48602455701, adresa e- mailu: [email protected]  (ďalej Správca), v rámci ktorého funguje internetový obchod NatureStyle (ďalej Obchod), dostupný na adrese  https://naturestyle.store/sk/.

Ochrana osobných údajov prebieha v súlade s požiadavkami všeobecne záväzných právnych predpisov, a ich uchovávanie je umiestnené na zaistených serveroch.

Na interpretáciu výrazov sa používa slovník obsiahnutý v Pravidlách obchodu alebo popis obsiahnutý v Pravidlách ochrany osobných údajov (ak to priamo vyplýva z popisu).

Pre potreby týchto Zásad ochrany osobných údajov sa prijíma sa tento slovník:

1)      „Zákazník” čiže spotrebiteľ alebo podnikateľ, ktorý nakupuje v Obchode bol nahradený na  niektorých miestach výrazom „Ty”, 

2)      „Správca” čiže pán Ireneusz Trojnar  vykonávajúci podnikateľskú činnosť ako firma „Styl Natury Ireneusz Trojnar” na adrese v obci Dębina 200A 37-100 Łańcut, DIČ 8151057976, IČO 691552023, tel.  +48602455701, fax: ………………………………………. adresa e- mailu: [email protected]   (ďalej Správca) bol nahradený na  niektorých miestach výrazom „My”,

3)      „GDPR” znamená Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

Ctíme právo na súkromie a záleží nám na bezpečnosti osobných údajov. Na tento účel o. i. používame zabezpečený komunikačný šifrovací protokol (SSL).

S osobnými údajmi poskytnutými vo formulároch dostupných na stránkach Obchodu sa zaobchádza ako s dôvernými a neoprávnené osoby ich nevidia.

 

§ 3. Správca údajov a proces ich spracovávania.

Ireneusz Trojnar je správca osobných údajov zákazníkov Obchodu. Znamená to, že ak máte konto na webovej stránke Obchodu alebo uskutočňujete nákup pomocou možnosti „kúpiť bez registrácie“, tak povinne alebo voliteľne poskytujete nasledujúce osobné údaje:

a)         priezvisko, meno alebo názov firmy

c)         korešpondenčná adresa, adresa bydliska, sídla firmy

d)        telefón, e-mail

e)        číslo bankového účtu

f)         adresa IP.

f)         DIČ

Ireneusz Trojnar je taktiež správcom údajov tých osôb, ktoré sa prihlásili na newsletter.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, ale ak Zákazník odmietne poskytnúť osobné údaje potrebné na používanie v Obchode, tak to znemožňuje, aby Zákazník sa registroval a uskutočňoval nákupy v Obchode, vrátane možnosti „kúpiť ako hosť“.

 

Tým, že Zákazník poskytne osobné údaje dáva v dostupnom formulári súhlas s ich spracovaním za účelom uskutočňovania nákupov v Obchode a plnenia povinností Obchodu, ktoré  súvisia s vykonávanými nákupmi, ako aj s propagačnými kampaňami Obchodu (najmä za účelom poskytovania služby newsletter).

 

Osobné údaje sa spracovávajú:

a. v súlade s predpismi týkajúcimi sa ochrany osobných údajov,

b. v súlade s uplatňovanými Zásadami ochrany osobných údajov,

c. v rozsahu a na účel nevyhnutný na uzavretie kúpno-predajnej zmluvy v Obchode (uskutočnenie nákupu), na sformulovanie jej obsahu, zmeny, odstúpenia od nej alebo jej ukončenia.

d. v rozsahu poskytovania Zákazníkom údajov o aktuálnej ponuke Obchodu a dostupných akciách, ak sa prihlásili na odber newsletter-u.

Každá osoba, ktorej sa údaje týkajú má právo prístupu k údajom, opravy, vymazania alebo obmedzenia spracovania, má právo namietať, právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

Kontakt s osobou, ktorá má dozor na spracovanie osobných údajov v organizácii Správcu je možný elektronickou cestou na adrese e-mailu: [email protected]  

Príjemcami osobných údajov Zákazníka budú kuriéri (kuriérske spoločnosti) dodávajúce Zákazníkovi výrobky kúpené v Obchode a subjekty realizujúce platby v rámci elektronického platobného systému, účtovné kancelárie, právne kancelárie.

 

Vyhradzujeme si právo spracúvať Vaše údaje po vymazaní konta, splnení kúpno-predajnej zmluvy uskutočnenej pomocou možnosti „nákup bez registrácie“, po odstúpení od kúpno-predajnej zmluvy, jej ukončení alebo odvolaní súhlasu iba v rozsahu nevyhnutnom na účely uplatnenia prípadných nárokov na súde alebo ak národné predpisy alebo EÚ alebo medzinárodné právo nás zaväzujú uchovávať údaje.

Správca má právo sprístupňovať Vaše osobné údaje subjektom oprávneným podľa príslušných právnych predpisov (napr. orgánom činným v trestnom konaní).

K odstráneniu osobných údajov môže dôjsť v dôsledku odvolania súhlasu alebo podania právne prípustnej námietky voči spracovaniu osobných údajov.

Zaviedli sme pseudonymizáciu, šifrovanie údajov a zaviedli sme kontrolu prístupu, vďaka čomu minimalizujeme dopady možného narušenia bezpečnosti údajov.

Osobné údaje spracúvajú výlučne nami poverené osoby alebo spracovatelia, s ktorými úzko spolupracujeme.

§ 4. Súbory cookies

Webová stránka https://naturestyle.store/sk/ používa súbory cookies. Ide o malé textové súbory odosielané webovým serverom a ukladané počítačovým softvérom. Keď sa použitý prehliadač znovu pripojí k webovej stránke, webová stránka rozpozná typ zariadenia, z ktorého sa používateľ pripája. Parametre umožňujú, aby informácie v nich obsiahnuté čítal iba server, ktorý ich vytvoril. Súbory cookies preto uľahčujú používanie predtým navštívených webových stránok.

Zhromaždené informácie sa týkajú adresy IP, typu použitého prehľadávača, jazyka, druhu operačného systému, poskytovateľa internetových služieb, informácií o čase a dátume, lokalizácie a informácií zasielaných na stránku prostredníctvom kontaktného formulára.

Zhromaždené údaje slúžia na sledovanie a kontrolu toho, ako používatelia používajú naše stránky, na zlepšenie fungovania Obchodu a na zaistenie efektívnejšej a bezproblémovej navigácie. Monitoring informácií o používateľoch robíme pomocou súborov záznamu servera (pozri § 5), ktoré zaznamenávajú správanie sa používateľov na stránke.

Súbory cookies identifikujú používateľa, čo umožňuje prispôsobiť obsah použitej stránky jeho potrebám. Tým, že si zapamätá jeho preferencie umožňuje vhodnú úpravu inzerátov, ktoré sú mu adresované. Súbory cookies používame na zabezpečenie najvyššieho štandardu pohodlia pre náš Obchod a zhromaždené údaje sa používajú iba v rámci firmy, ktorá prevádzkuje Obchod za účelom optimalizácie aktivít.

Na našom webe používame nasledujúce súbory cookies: súbory cookies relácie, ako aj dočasné a trvalé súbory cookies ukladané na pevný disk počítača.

Súbory cookies slúžia na:

a)      umožnenie používať služby dostupné v rámci Obchodu, napr. overovacie súbory cookies využívané pri službách, ktoré si vyžadujú overenie v rámci Obchodu; 

b)      zaistenie bezpečnosti, napr. využívané pri odhaľovaní zneužitia v oblasti overovania v rámci Obchodu;

c)      umožnenie zberu informácií o spôsobe ako sa využívajú internetové stránky Obchodu;

d)      umožnenie „zapamätania si” používateľom zvolených nastavení a personalizáciu používateľského rozhrania, napr. pokiaľ ide o zvolený jazyk alebo región, z ktorého používateľ pochádza, veľkosť písma, vzhľad webovej stránky atď.;

e)      umožnenie poskytnutia používateľom obsahu reklám viac prispôsobených ich záujmom.

Používateľ môže kedykoľvek zakázať alebo obnoviť možnosť zhromažďovania cookies zmenou nastavení vo webovom prehliadači.

§ 5  Súbory záznamov

Počas návštev webových stránok Obchodu sprístupňujeme údaje o správaní sa používateľa, ktoré sa ukladajú do protokolových súborov záznamov – tzv. serverových protokolových súborov. Týmto spôsobom sa vytvárajú súbory, ktoré obsahujú nasledujúce údaje (dátum a čas stiahnutia, názov otvorenej stránky, IP adresa, URL referenčnej stránky, z ktorej bol používateľ presmerovaný, množstvo stiahnutých dát, ako aj informácie o verzii produktu použitého webového prehliadača). Uvedené dátové záznamy súboru záznamu slúžia na zaistenie bezpečnosti serverov.

§ 6. Zmena zásad ochrany osobných údajov.

Vyhradzujeme si právo meniť obsah týchto zásad ochrany osobných údajov, najmä v súvislosti s neustálym vývojom IT technológie.

Zavolaj nám

 

 

Zavolajte nám ak chcete konzultáciu

+421 911 554 575