§ 1Právní základ:

Zákon ze dne 10. května 2018 o ochraně osobních údajů (Sb. z roku 2018, pol. 1000), 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) (Sbírka zákonů EU L119 ze dne 4. května 206, str. 1), 

§ 2.  Obecná ustanovení

Správcem osobních údajů je pan Ireneusz Trojnar podnikající pod názvem Krasny styl s.r.o. se sídlem Varšavska 253 / 9a 709 00 Ostrava, Česká republika, DIČ: CZ11850124, IČO: 11850124, tel. +420 597 010 134, e-mailová adresa: [email protected] (dále jen Správce), pod kterým provozuje internetový obchod NatureStyle, dále jen „Obchod“, dostupný na adrese https://naturestyle.store/.

Ochrana osobních údajů je prováděna v souladu s požadavky obecně platných právních předpisů a jejich uchovávání probíhá na zabezpečených serverech.

Pro výklad pojmů se používá slovník obsažený v Řádu obchodu nebo popis obsažený v Zásadách ochrany osobních údajů (vyplývá-li přímo z popisu).

Pro účely těchto Zásad ochrany osobních údajů je přijat následující glosář: 

1) „Zákazník“, tedy spotřebitel nebo podnikatel nakupující v Obchodě, byl na některých místech nahrazen pojmem „Vy“,  

2) „Správce“, tzn. Pan Ireneusz Trojnar podnikající pod názvem Krasny Styl s.r.o. so sídlem Varšavska 253 / 9a 709 00 Ostrava, Česká republika, DIČ: CZ11850124, IČO: 11850124, tel. +420 597 010 134, e-mailová adresa: [email protected] (dále jen Správce) místy s pojmem „My“,

3)      GDPR – znamená Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27.4.2026, o ochraně fyzických osob a souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Respektujeme právo na soukromí a dbáme na bezpečnost osobních údajů. K tomuto účelu se využívá mj. bezpečný komunikační šifrovací protokol (SSL).

Osobní údaje uvedené ve formulářích dostupných na webových stránkách obchodu jsou považovány za důvěrné a nejsou viditelné pro neoprávněné osoby.

§3. Správce údajů a proces jejich zpracování.

Správcem osobních údajů zákazníků obchodu je Paweł Bombas. To znamená, že pokud máte účet na stránkách obchodu nebo nakupujete pomocí možnosti „nákup bez registrace“, povinně nebo nepovinně poskytujete tyto osobní údaje:

a) příjmení, jméno nebo název firmy

c) korespondenční adresu, bydliště adresa, sídlo společnosti

d) telefon, e-mail 

e) číslo bankovního účtu 

f) IP adresa. 

f) DIČ

Paweł Bombas je také správcem údajů osob přihlášených k odběru newsletteru. 

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ale odmítnutí Zákazníkem poskytnout osobní údaje nezbytné k používání Obchodu brání Zákazníkovi v registraci a nákupech v Obchodě, včetně možnosti „nákup jako host“. 

Zákazník poskytnutím osobních údajů, ve formuláři k tomuto účelu poskytnutém, vyjadřuje souhlas s jejich zpracováním za účelem provádění nákupů v Obchodě a plnění závazků Obchodu souvisejících s nákupy, jakož i propagačních kampaní Obchodu (zejména poskytování služba newsletteru). 

Osobní údaje jsou zpracovávány:

a. v souladu s ustanoveními o ochraně osobních údajů, 

b. v souladu s implementovanými Zásadami ochrany osobních údajů, 

c. v rozsahu a účelu nezbytném pro uzavření kupní smlouvy v obchodě (nákupy), utvářet jeho obsah, měnit, ustupovat od něj či jejích řešení. 

d. v rámci poskytování údajů zákazníkům o aktuální nabídce obchodu a dostupných akcích, pokud se přihlásili k odběru newsletteru. 

Každý subjekt údajů má právo na přístup k údajům, na opravu, výmaz nebo omezení zpracování, právo vznést námitku, právo podat stížnost u dozorového úřadu. 

Kontakt s osobou vykonávající dozor nad zpracováním osobních údajů v organizaci Správce je možný e-mailem na e-mailové adrese: [email protected]

Příjemci osobních údajů Zákazníka budou kurýři (kurýrní společnosti) doručující Zákazníkovi Produkty zakoupené v Obchodě a subjekty provádějící platby v rámci elektronického online platebního systému, účtárny, advokátní kanceláře.

Vyhrazujeme si právo zpracovávat vaše údaje po smazání účtu, plnění kupní smlouvy provedené pomocí možnosti „nákup bez registrace“, odstoupení od kupní smlouvy, její ukončení nebo odvolání souhlasu pouze v rozsahu nezbytném za účelem vymáhání případných nároků u soudu nebo pokud nás vnitrostátní předpisy nebo právo EU nebo mezinárodní právo zavazují uchovávat údaje. 

Správce má právo sdílet Vaše osobní údaje se subjekty oprávněnými podle platných právních předpisů (např. orgány činné v trestním řízení). 

K výmazu osobních údajů může dojít v důsledku odvolání souhlasu nebo podání právně přípustné námitky proti zpracování osobních údajů. 

Zavedli jsme pseudonymizaci, šifrování dat a zavedli jsme řízení přístupu, díky kterému minimalizujeme dopady možného narušení bezpečnosti dat. 

Osobní údaje zpracovávají pouze námi pověřené osoby nebo zpracovatelé, se kterými úzce spolupracujeme. 

§ 4. Soubory cookie

Webová stránka https://naturestyle.store/ používá soubory cookie. Jedná se o malé textové soubory zaslané webovým serverem a uložené počítačovým softwarem. Když se použitý prohlížeč znovu připojí k webu, web rozpozná typ zařízení, ze kterého se uživatel připojuje.  Parametry umožňují, aby informace v nich obsažené četl pouze server, který je vytvořil.  Soubory cookie tedy usnadňují používání dříve navštívených webových stránek. 

Shromážděné informace se týkají IP adresy, typu používaného prohlížeče, jazyka, typu operačního systému, poskytovatele internetových služeb, informací o čase a datu, umístění a informací zasílaných na web prostřednictvím kontaktního formuláře. 

Shromážděná data slouží ke sledování a kontrole toho, jak uživatelé využívají naše webové stránky ke zlepšení fungování obchodu, zajištění efektivnější a bezproblémové navigace.  Informace o uživatelích monitorujeme pomocí souborů protokolu serveru (viz § 5), které zaznamenávají chování uživatele na webu. 

Soubory cookie identifikují uživatele, což umožňuje přizpůsobit obsah webových stránek, které používá, jeho potřebám.  Tím, že si zapamatuje své preference, umožňuje vhodnou úpravu jemu adresovaných inzerátů.  Používáme cookies, abychom zaručili nejvyšší standard pohodlí pro náš obchod a shromážděné údaje jsou používány pouze v rámci společnosti provozující obchod za účelem optimalizace činností.

Na našich webových stránkách používáme následující soubory cookie: soubory cookie relace, jakož i dočasné a trvalé soubory cookie uložené na pevném disku počítače.

Soubory cookie se používají k: 

a) umožnění využívání služeb dostupných v rámci obchodu, např. autentizační soubory cookie používané pro služby, které vyžadují ověření v rámci obchodu; 

b) zajištění bezpečnosti, např. sloužící k odhalování podvodů v oblasti autentizace v rámci obchodu; 

c) umožnění shromažďování informací o používání webových stránek obchodu; 

d) umožnění „zapamatování“ nastavení zvoleného uživatelem a personalizace uživatelského rozhraní, např. z hlediska jazyka nebo regionu, ze kterého uživatel pochází, velikosti písma, vzhledu webu atd.; 

e) umožnění poskytování reklamního obsahu uživatelům více přizpůsobené jejich zájmům. 

Uživatel může kdykoli zakázat nebo obnovit možnost shromažďování cookies změnou nastavení ve webovém prohlížeči.

§ 5 Log soubory 

Při návštěvách webových stránek obchodu jsou zpřístupňována data o chování uživatele, která jsou ukládána do log souborů - tzv. server log files.  Tímto způsobem se vytvoří soubory, které obsahují následující údaje (datum a čas stažení, název otevřené stránky, IP adresa, URL referenční stránky, ze které byl uživatel přesměrován, množství stažených dat a také informace o verzi produktu používaného webového prohlížeče).  Uvedené datové záznamy souboru protokolu se používají k zajištění bezpečnosti serverů. 

§ 6. Změna zásad ochrany osobních údajů.

Vyhrazujeme si právo změnit obsah těchto zásad ochrany osobních údajů, zejména v souvislosti s neustálým vývojem IT technologií.

Potřebujete poradit? Zavolejte nám.

+420 597 010 134

Pondělí - Pátek 8:00 – 16:00