Obchodní podmínky


Upozornění:
Pokud nakupujete s uvedením firemních údajů a chcete uplatnit práva spotřebitele - uveďte tu informaci ve zprávě přiložené k objednávce. Tato zpráva by měla obsahovat informaci, že zakoupený nábytek je produktem mimo oblast ve kterým firma působí. Pamatujte, že takový nákup může být finančním úřadem zpochybněn jako náklad provázení firmy.

Informace podané po zadání objednávky a provedení platby nebude brán zřetel.

Krásný styl s.r.o. nemá procesy a postupy umožňující potvrzení, že všechny názory viditelné na stránce pocházejí od skutečných zákazníků. Zároveň vás informujeme, že necenzurujeme názory. Na stránkách jsou jak pozitivní, tak negativní příspěvky.

Krásný styl s.r.o. zakazuje umisťování nepravdivých, sponzorovaných nebo zavádějících ostatní zákazníky názorů.


NÁKUPNÍ ŘÁD

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

 1.1. Internetový obchod dostupný na adrese naturestyle.store/cs/ provozuje Ireneusz Trojnar, který působí pod firmou Krásný styl s.r.o. se sídlem Varšavská 253/9a 709 00 Ostrava, Česká republika, DIC: CZ11850124, ICO: 11850124, nazývaný dále jako Prodávající.

 1.2. Definice:

 a) Pracovní den - jeden den od pondělí do pátku, kromě státních svátků.

 b) Zákazník - zletilá fyzická nebo právnická osoba nebo organizační složka bez právní subjektivity, která uzavírá kupní smlouvu s prodávajícím.

 c) Spotřebitel - fyzická osoba provádějící s prodávajícím právní úkony, které přímo nesouvisejí s jeho obchodní nebo profesní činností.

 d) Kupující - zákazník a spotřebitel.

 e) Prodávající – Ireneusz Trojnar, který působí pod firmou Krásný styl s.r.o. se sídlem Varšavská 253/9a 709 00 Ostrava, Česká republika, DIČ: CZ11850124, IČO: 11850124

  f) Elektronický účet - soubor údajů v IT systému prodávajícího, zabezpečený přihlašovacím jménem a heslem poskytnutým kupujícím, obsahující údaje kupujícího a informace o jím zadaných objednávkách v internetovém obchodě. Jediný způsob kontroly stavu objednávek.

  g) individuální objednávka, tedy taková, od které není právo na odstoupení, je objednávka, kdy zákazník něco změní oproti standardní nabídce obchodu (rozměr nábytku je odlišný od dostupného v nabídce, ​​barva nábytku je jiná než dostupná v nabídce, služba výnosu s montáží nábytku, výměna polic, dodání polic do nábytku, instalace osvětlení do nábytku, který takovou možnost nemá v nabídce a podobně.

1.3. Způsob kontaktu:

  a) telefonicky na čísle: +420 597 010 134

  b) e-mailem na adresu: [email protected]

  c) jediným místem pro kontrolu stavu objednávek je naturestyle.store/cs/stav . Pracovníci zákaznického servisu nemají povinnost stav objednávky kontrolovat.

  1.4. Do užívání ITC systemu Prodávajicího, musí Kupující mít

  a) počítač, notebook, tablet, chytrý telefon nebo jiné multimediální zařízení s přístupem na internet s doporučeným rozlišením 1024x768,

  b) přístup k e-mailu,

  c) přístup k jakémukoli webovému prohlížeči, včetně ukládání cookies a Javascriptu.

  1.5. Osobní údaje jsou Prodávajícím zpracovávány pouze v rozsahu a na základě zásad těchto Obchodních podmínek. Údaje poskytuje Kupující dobrovolně a má právo nahlížet do jejich obsahu, aktualizovat je a opravovat.

2. PODÁNÍ A PLNĚNÍ OBJEDNÁVEK

 2.1. Objednávky jsou přijímány:

 a) prostřednictvím webové stránky naturestyle.store/cs/ prostřednictvím aplikace „košík“, kde kupující uvede kontaktní údaje, označí objednávané zboží a zvolí způsob platby,

 b) telefonicky na +420 597 010 134

 c) e-mailem na [email protected]

 2.2. Při objednávce prostřednictvím aplikace „košík“ obdrží Kupující potvrzení objednávky na zadanou e-mailovou adresu.

 2.3. Telefonické objednávky je nutné potvrdit zasláním zprávy na uvedenou e-mailovou adresu.

 2.4. Při objednávce e-mailem po zaslání informace o objednávce kupujícím, Prodávající potvrdí zasláním obchodních podmínek na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce spolu s uvedením celkové hodnoty objednávky včetně daně ze zboží a služeb (DPH) .

 2.5. Pokud si kupující nevyzvedne objednané produkty vlastními silami a rozhodne se na doručení zakoupených produktů dopravou organizovanou Prodávajícím, pak budou v ceně objednávky zahrnuty i náklady na dopravu.

 2.6. Aby Prodávající mohl určit výši poplatku za dopravu objednaných produktů, je kupující povinen uvést přesnou adresu k dodání objednanzch produktů.

 2.7. Vyřizování objednávky začíná:

 a) v případě objednávek placených na dobírku - po potvrzení přijetí zálohy

 b) v případě objednávek placených bankovním převodem, elektronickou platbou - po připsání peněžních prostředků na bankovní účet prodávajícího.

 2.8. Před odesláním objednávky je kupující povinnen se seznámit s Obchodními a Přepravními podmínkami.

 2.9. Termín dokončení objednávky je uveden v podmínkách prodeje připravených a zaslaných prodávajícím a počítá se v pracovních dnech.

 2.10. V případě zboží označeného jako „akce“ nebo zboží označeného jako „výprodej“ je pořadí vyřizování objednávek dáno pořadím objednávek na tyto produkty ve kterém jsou přijaty. Počet zboží za akční nebo výprodejové ceny je omezen.

 2.11. Elektronické služby poskytované Prodávajícím ve formě objednávkového formuláře a účtu jsou bezplatné.

 2.12. V případě nestandardních objednávek, tedy změny rozměrů, látek, změny kolejnic, pantů, výnosu a montážní služby, z důvodu možného výskytu nedostatků nebo technických možností, si Prodávající vyhrazuje právo vyrobit nábytek ve standardartním provedení s čím Kupující souhlasí.

 2.13. V případě nestandardních objednávek není možné odstoupit od smlouvy za standardních podmínek. Prodávající takové odstoupení od smlouvy může, ale nemusí akceptovat.

3. DORUČENÍ

 3.1. Prodávající nabízí následující způsoby vyzvednutí a doručení zakoupených produktů:
a) kurýrní služba
b) dopravou Prodávajícího

 3.2. Doporučuje se všechny produkty, které by se svými vlastnostmi a rozměry mohly při přepravě kurýrni službou poškodit , byly Kupujícímu doručeny dopravou Prodávajícího, po předchozím odsouhlasení ceny za dopravu Prodávajícího.

 3.3. Po obdržení objednávky je Kupující povinen pečlivě zkontrolovat obsah zásilky. Na reklamace mechanického poškození bude brán zřetel pouze v případě sepsání škodního protokolu, potvrzeného podpisem Kupujíciho a dodavatele.

 3.4. Produkty zůstávají majetkem prodávajícího, dokud Kupující neuhradí celou kupní hodnotu.

3.5. Doba realizace objednávky je v průměru 4-8 týdnů.. Maximální doba realiyace objednávky může být 12 týdnů.

3.6. V případě nahodilých událostí nezávislých na Prodávajícím, které mu brání nebo brání v realizaci objednávky v deklarovaným čase, bude objednávka realizována bez ohledu na bod 3.5. Obchodních podmínek.
Prodávající deklaruje schopnost splnit všechny přijaté objednávky.

3.7. V případě jakýchkoliv změn velikostí, barev a podobně se čas realizace objednávky může prodloužit, což Kupující akceptuje.

4. PLATBA

4.1. Kupující za objednané zboží může zaplatit:

a) v hotovosti zaměstnancům Prodávajícího - v momentě doručení po předchozí úhradě 30% zálohy

b) bankovním převodem na níže uvedený účet Prodávajícího

KRÁSNÝ STYL s.r.o.
Varšavská 253/9a
709 00 Ostrava
Česká republika

Bankovní účet:
Česka spořitelna a.s.
Číslo účtu: 6133392359/0800
IBAN: CZ93 0800 0000 0061 3339 2359
SWIFT: GIBACZPX

c) na dobírku při převzetí zásilky od kurýra, po předchozí úhradě 50% zálohy

d) elektronickou platbou a platbou kreditní kartou

5. REKLAMAČNÍ ŘÁD

5.1. Prodávající je povinen dodat zboží bez právních a fyzických vad. Na zboží zakoupené Spotřebitelem se vztahuje dvouletá záruka od data prodeje.

5.2. Nábytek je určen pro vnitřní použití pouze při teplotě 15-30 stupňů Celsia. Dřevěný nábytek nemůže být používan venku. Jejich skladování na slunci, ve vlhkých místnostech nebo při nízkých teplotách může vést k tvorbě četných prasklin dřeva, lakovaných povrchů nebo k deformaci nábytku.

5.3. Voskovaný dřevěný nábytek by se měl čistit pouze prostředky k tomu určenými. Nepoužívejte mokré hadříky. Nepokládejte na nábytek mokré nebo horké předměty - mohou rozpustit ochrannou voskovou vrstvu a odbarvit povrch. V takovém případě by měl být celý kus nábytku převoskován.

5.4. Vzhledem k omezením počítačových monitorů se barvy prezentovaného nábytku mohou mírně lišit od skutečných. Dřevo je
přírodním materiálem s vlastní kresbou a jedinečnou strukturou, díky které má každý námi vyrobený kus nábytku individuální a jedinečný charakter. Jeho přirozené vlastnosti způsobují možnost barevných odlišností jednotlivých prvků nábytku. Použití různých technologií barvení při výrobě nábytku může způsobit rozdíl v expozici přirozené struktury a kresby dřeva.

5.5. Rozměry uvedené na webu jsou vnějšími rozměrami nábytku.

5.6. Prodávající si vyhrazuje právo na konstrukční změny, které nemají vliv na funkčnost nábytku za účelem vylepšení produktu. Na prezentované grafice, zejména u produktů dostupných v mnoha variantách, se mohou proporce nábytku lišit od finálně dodaných k zákazníkovi.

5.7. Reklamace musí být podané písemně:
a) e-mailem na adresu [email protected] nebo
b) poštou na adresu sídla společnosti
c) vyplněním formuláře na adrese naturestyle.store/cs/reklamace.
Pro zlepšení procesu vyřizování reklamace se doporučuje poskytnout údaje jako:
a) jméno, příjmení, adresa objednatele,
b) popis předmětu reklamace spolu s přiloženými fotografiemi s nahlášenými závadami
c) požadavky

5.8. Reklamace je posuzována do 14 dnů ode dne jejího obdržení. Kupující dostane písemnou odpověď.

5.9. Firma standardně nabízí výměnu vadných prvků nebo kompenzaci. Prodávající nenese odpovědnost za ztracené výhody Zákazníka.

6.0. Nábytek musíl být smontován maximálně do dvou týdnů po dodání. Dřevo nesprávně skladované v obalech se může deformovat a můžou vystoupit rozdíly ve velikosti jednotlivých prvků. Po uplynutí této doby nebudou reklamace posuzovány kladně.

6.1. Webové stránka naturestyle.store/cs/instrukce obsahuje technické podmínky nábytku, položky zde prezentované jako zvláštní vlastnosti produktu nebudou kladně zohledněny při reklamaci.

6. MIMOSOUDNÍ ZPŮSOBY VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ, VYMÁHÁNÍ NÁROKŮ A PODMÍNKY PŘÍSTUPU K TĚMTO POSTUPŮM

6.3. Podrobné informace o mimosoudních způsobech vyřizování reklamací a vymáhání nároků a o podmínkách těchto postupů lze získat v kancelářích nebo na webových stránkách Spotřebitelského ombudsmana nebo České obchodní inspekce.

7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 7.1. Pokud se strany nedohodnou jinak, spotřebitel nemá právo odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku v případě, že:

 a) ve které je předmětem smlouvy neprefabrikovaný výrobek, tj. v tomto případě všechny kolekce prezentované na webových stránkách, které jsou zhotoveny na individuální objednávku zákazníka a/nebo byly vyrobeny podle specifikací spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb;

 b) ve které jsou předmětem smlouvy výrobky, které jsou po dodání vzhledem ke své povaze nerozlučně spojeny s jinými výrobky,

 c) nákup matrace jako hygienického výrobku

7.2. V případě odstoupení od smlouvy hradí náklady na zpáteční dopravu do skladu k prodávajícímu kupující. Adresa skladu: Dębina 200A, 37-100 Dębina, Polsko

7.3. V případě odstoupení od smlouvy odpovídá kupující za případné poškození počas přepravy zpět k prodávajícímu.

7.4 V případě odstoupení je zákazník odpovědný za snížení hodnoty zboží v důsledku jeho použití nad rámec toho, co je nezbytné.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1.  Slevové akce platí při odběru montážního návodu v elektronické podobě, zaslaného na žádost zákazníka na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

8.2. V případě změny rozměru nábytku, provedení jiných změn, t.j. změna kolejnic zásuvek apod. se předpokládá, že si zákazník může takovou úpravu objednat uvedením navrhovaných změn v objednávce, vyhrazujeme si však právo v případech tam, kde nám technologie neumožňuje zavádět změny, použít standardních rozměrů / úprav dostupných na webu.

8.3. Smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím jsou uzavírány v českém jazyce.

8.4. Využívání služeb poskytovaných elektronicky je spojeno se specifickými riziky vyplývajícími ze zásahů třetích osob. Prodávající nemá žádný vliv na provoz a dostupnost internetu. Kupující provádějící platby pomocí „elektronických plateb“ by měli chránit informace zvláštním způsobem před jich prozrazením třetím stranám.

8.5. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu Obchodních podmínek ze závažných důvodů, kterými jsou změny právních předpisů.

8.6. V oblasti, na kterou se tyto Obchodní podmínky nevztahují, se budou uplatňovat příslušná ustanovení podle platné legislativy.

8.7. V případě objednávky zákazníka z Polska nebo společnosti se sídlem v Polsku je prodávajícím: 

Styl Natury

NIP: 815 105 7976

Dębina 200a, 

37-100 Łańcut

9. PODMÍNKY SLEVOVÝCH AKCÍ

9.1. Pokud je výrobek označen procentuální slevovou akcí (např. -25 %, -30 % atd.), sleva se přiznává pouze v případě, že:

a) Zákazník akceptuje maximální dobu vyřízení objednávky t.j. 12 týdnů.

b) Zákazník souhlasí s vlastním odebráním montážních návodů v elektronické verzi na naturestyle.store/cs/instrukce

c) Zákazník souhlasí s automatickým servisem po složení objednávky (to se týká kontroly stavů objednávky, automatických odpovědí na korespondenci atd.)

9.2. Pokud zákazník nechce využít slevovou akci, protože chce vyřídit objednávku rychleji, nebo potřebuje papírový montážní návod nebo si chce ověřit stav objednávky telefonicky nebo e-mailem – sleva nebude přiznána.

9.3. Odstoupit ze slevové akce je možné kdykoliv, například zadáním pokynu k ověření stavu, vyžádáním papírových montážních návodů nebo urychlením vyřízení objednávky.
Pokud zákazník takový pokyn nepředloží, má se za to, že slevové akce využívá.

Potřebujete poradit? Zavolejte nám.

+420 597 010 134

Pondělí - Pátek 8:00 – 16:00