Obchodné podmienky


Upozornenie:
Pokiaľ nakupujete s uvedením firemných údajov a chcete uplatniť práva spotrebiteľa - uveďte tú informáciu v správe priloženej k objednávke. Táto správa by mala obsahovať informáciu, že zakúpený nábytok je produktom mimo oblasti v ktorej firma pôsobí. Pamätajte, že takýto nákup môže byť finančným úradom spochybnený ako náklad vykonávania firmy.

Informácie podané po zadaní objednávky a vykonaní platby nebude braný ohľad.

Krásný Styl s.r.o. nemá procesy a postupy umožňujúce potvrdenie, že všetky názory viditeľné na stránke pochádzajú od skutočných zákazníkov. Zároveň vás informujeme, že necenzurujeme názory. Na stránkach sú ako pozitívne, tak negatívne príspevky.

Krásný Styl s.r.o. zakazuje umiestňovanie nepravdivých, sponzorovaných alebo zavádzajúcich ostatných zákazníkov názorov.


NÁKUPNÝ PORIADOK

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1.1. Internetový obchod dostupný na adrese naturestyle.store/sk/ prevádzkuje Ireneusz Trojnar, ktorý pôsobí pod firmou Krásný Styl s.r.o. so sídlom Varšavská 253/9a 709 00 Ostrava, Česká republika, DIČ: CZ11850124, IČO: 11850124, nazývaný ďalej ako Predávajúci.

 1.2. Definícia:

 a) Pracovný deň - jeden deň od pondelka do piatku, okrem štátnych sviatkov.

 b) Zákazník - plnoletá fyzická alebo právnická osoba alebo organizačná zložka bez právnej subjektivity, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu s predávajúcim.

 c) Spotrebiteľ - fyzická osoba vykonávajúca s predávajúcim právne úkony, ktoré priamo nesúvisia s jeho obchodnou alebo profesijnou činnosťou.

 d) Kupujúci - zákazník a spotrebiteľ.

 e) Predávajúci - Ireneusz Trojnar, ktorý pôsobí pod firmou Krásný Styl s.r.o. so sídlom Varšavská 253/9a 709 00 Ostrava, Česká republika, DIČ: CZ11850124, IČO: 11850124

  f) Elektronický účet - súbor údajov v IT systéme predávajúceho, zabezpečený prihlasovacím menom a heslom poskytnutým kupujúcim, obsahujúci údaje kupujúceho a informácie o ním zadaných objednávkach v internetovom obchode. Jediný spôsob kontroly stavu objednávok.

  g) individuálna objednávka, teda taká, od ktorej nie je právo na odstúpenie, je objednávka, kedy zákazník niečo zmení oproti štandardnej ponuke obchodu (rozmer nábytku je odlišný od dostupného v ponuke, farba nábytku je iná ako dostupná v ponuke, služba výnosu s montážou nábytku, výmena políc, dodanie políc do nábytku, inštalácia osvetlenia do nábytku, ktorý takúto možnosť nemá v ponuke a podobne.

1.3. Spôsob kontaktu:

   a) telefonicky na čísle: +421 233 215 849

   b) e-mailom na adresu: [email protected]

   c) jediným miestom na kontrolu stavu objednávok je naturestyle.store/sk/status . Pracovníci zákazníckeho servisu nemajú povinnosť stav objednávky kontrolovať.

   1.4. Do užívania ITC systému Predávajúceho, musí Kupujúci mať

   a) počítač, notebook, tablet, smartfón alebo iné multimediálne zariadenie s prístupom na internet s odporúčaným rozlíšením 1024x768,

   b) prístup k e-mailu,

   c) prístup k akémukoľvek webovému prehliadaču, vrátane ukladania cookies a Javascriptu.

  1.5. Osobné údaje sú Predávajúcim spracovávané iba v rozsahu a na základe zásad týchto Obchodných podmienok. Údaje poskytuje Kupujúci dobrovoľne a má právo nahliadať do ich obsahu, aktualizovať ich a opravovať.

2. PODANIE A PLNENIE OBJEDNÁVOK

2.1. Objednávky sú prijímané:

 a) prostredníctvom webovej stránky naturestyle.store/sk/ prostredníctvom aplikácie „košík“, kde kupujúci uvedie kontaktné údaje, označí objednávaný tovar a zvolí spôsob platby,

 b) telefonicky na +421 233 215 849

 c) e-mailom na [email protected]

2.2. Pri objednávke prostredníctvom aplikácie „košík“ dostane Kupujúci potvrdenie objednávky na zadanú e-mailovú adresu.

2.3. Telefonické objednávky je nutné potvrdiť zaslaním správy na uvedenú e-mailovú adresu.

2.4. Pri objednávke e-mailom po zaslaní informácie o objednávke kupujúcim, Predávajúci potvrdí zaslaním obchodných podmienok na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke spolu s uvedením celkovej hodnoty objednávky vrátane dane z tovaru a služieb (DPH).

2.5. Pokiaľ si kupujúci nevyzdvihne objednané produkty vlastnými silami a rozhodne sa na doručení zakúpených produktov dopravou organizovanou Predávajúcim, potom budú v cene objednávky zahrnuté aj náklady na dopravu.

2.6. Aby Predávajúci mohol určiť výšku poplatku za dopravu objednaných produktov, je kupujúci povinný uviesť presnú adresu na dodanie objednaných produktov.

2.7. Vybavovanie objednávky začína:

a) v prípade objednávok platených na dobierku - po potvrdení prijatia zálohy

b) v prípade objednávok platených bankovým prevodom, elektronickou platbou - po pripísaní peňažných prostriedkov na bankový účet predávajúceho.

2.8. Pred odoslaním objednávky je kupujúci povinný oboznámiť sa s Obchodnými a Prepravnými podmienkami.

2.9. Termín dokončenia objednávky je uvedený v podmienkach predaja pripravených a zaslaných predávajúcim a počíta sa v pracovných dňoch.

2.10. V prípade tovaru označeného ako „akcia“ alebo tovaru označeného ako „výpredaj“ je poradie vybavovania objednávok dané poradím objednávok na tieto produkty v ktorom sú prijaté. Počet tovaru za akčné alebo výpredajové ceny je obmedzený.

2.11. Elektronické služby poskytované Predávajúcim vo forme objednávkového formulára a účtu sú bezplatné.

2.12. V prípade neštandardných objednávok, teda zmeny rozmerov, látok, zmeny koľajníc, pántov, výnosu a montážnej služby, z dôvodu možného výskytu nedostatkov alebo technických možností, si Predávajúci vyhradzuje právo vyrobiť nábytok v štandardnom prevedení s čím Kupujúci súhlasí.

2.13. V prípade neštandardných objednávok nie je možné odstúpiť od zmluvy za štandardných podmienok. Predávajúci také odstúpenie od zmluvy môže, ale nemusí akceptovať.

3. DORUČENIE

3.1. Predávajúci ponúka nasledujúce spôsoby vyzdvihnutia a doručenia zakúpených produktov:
a) kuriérska služba
b) dopravou Predávajúceho

3.2. Odporúča sa všetky produkty, ktoré by so svojimi vlastnosťami a rozmermi mohli pri preprave kuriérnou službou poškodiť, boli Kupujúcemu doručené dopravou Predávajúceho, po predchádzajúcom odsúhlasení ceny za dopravu Predávajúceho.

3.3. Po obdržaní objednávky je Kupujúci povinný starostlivo skontrolovať obsah zásielky. Na reklamácie mechanického poškodenia bude braný ohľad iba v prípade spísania škodového protokolu, potvrdeného podpisom Kupujúceho a dodávateľa.

3.4. Produkty zostávajú majetkom predávajúceho, pokiaľ Kupujúci neuhradí celú kúpnu hodnotu.

3.5. Doba realizácie objednávky je v priemere 4-8 týždňov. Maximálna doba realizácie objednávky môže byť 12 týždňov.

3.6. V prípade náhodných udalostí nezávislých od Predávajúceho, ktoré mu bránia alebo bránia v realizácii objednávky v deklarovanom čase, bude objednávka realizovaná bez ohľadu na bod 3.5. Obchodných podmienok.
Predávajúci deklaruje schopnosť splniť všetky prijaté objednávky.

3.7. V prípade akýchkoľvek zmien veľkostí, farieb a podobne sa čas realizácie objednávky môže predĺžiť, čo Kupujúci akceptuje.

4. PLATBA

4.1. Kupujúci za objednaný tovar môže zaplatiť:

a) v hotovosťi zamestnancom Predávajúceho - v momente doručenia po predchádzajúcej úhrade 30% zálohy

b) bankovým prevodom na nižšie uvedený účet Predávajúceho

KRÁSNÝ STYL s.r.o.
Varšavská 253/9a
709 00 Ostrava
Česká republika

Bankový účet:
Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK18 7500 0000 0040 3106 4515

c) na dobierku pri prevzatí zásielky od kuriéra, po predchádzajúcej úhrade 50% zálohy

d) elektronickou platbou a platbou kreditnou kartou

5. REKLAMAČNÝ PORIADOK

5.1. Predávajúci je povinný dodať tovar bez právnych a fyzických vád. Na tovar zakúpený Spotrebiteľom sa vzťahuje dvojročná záruka od dátumu predaja.

5.2. Nábytok je určený na vnútorné použitie iba pri teplote 15-30 stupňov Celzia. Drevený nábytok nemôže byť používaný vonku. Ich skladovanie na slnku, vo vlhkých miestnostiach alebo pri nízkych teplotách môže viesť k tvorbe početných prasklín dreva, lakovaných povrchov alebo k deformácii nábytku.

5.3. Voskovaný drevený nábytok by sa mal čistiť iba prostriedkami na to určenými. Nepoužívajte mokré handričky. Neklaďte na nábytok mokré alebo horúce predmety - môžu rozpustiť ochrannú voskovú vrstvu a odfarbiť povrch. V takom prípade by mal byť celý kus nábytku prevoskovaný.

5.4. Vzhľadom na obmedzenia počítačových monitorov sa farby prezentovaného nábytku môžu mierne líšiť od skutočných. Drevo je
prírodným materiálom s vlastnou kresbou a jedinečnou štruktúrou, vďaka ktorej má každý nami vyrobený kus nábytku individuálny a jedinečný charakter. Jeho prirodzené vlastnosti spôsobujú možnosť farebných odlišností jednotlivých prvkov nábytku. Použitie rôznych technológií farbenia pri výrobe nábytku môže spôsobiť rozdiel v expozícii prirodzenej štruktúry a kresby dreva.

5.5. Rozmery uvedené na webe sú vonkajšími rozmermi nábytku.

5.6. Predávajúci si vyhradzuje právo na konštrukčné zmeny, ktoré nemajú vplyv na funkčnosť nábytku za účelom vylepšenia produktu. Na prezentovanej grafike, najmä pri produktoch dostupných v mnohých variantoch, sa môžu proporcie nábytku líšiť od finálne dodaných k zákazníkovi.

5.7. Reklamácia musí byť podaná písomne:

a) e-mailom na adresu [email protected] alebo
b) poštou na adresu sídla spoločnosti
c) vyplnením formulára na adrese naturestyle.store/sk/reklamacie.
Pre zlepšenie procesu vybavovania reklamácie sa odporúča poskytnúť údaje ako:
a) meno, priezvisko, adresa objednávateľa,
b) popis predmetu reklamácie spolu s priloženými fotografiami s nahlásenými závadami
c) požiadavky

5.8. Reklamácia je posudzovaná do 14 dní odo dňa jej obdržania. Kupujúci dostane písomnú odpoveď.

5.9. Firma štandardne ponúka výmenu chybných prvkov alebo kompenzáciu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za stratené výhody Zákazníka.

6.0. Nábytok musí byť zmontovaný maximálne do dvoch týždňov po dodaní. Drevo nesprávne skladované v obaloch sa môže deformovať a môžu vystúpiť rozdiely vo veľkosti jednotlivých prvkov. Po uplynutí tejto doby nebudú reklamácie posudzované kladne.

6.1. Webová stránka naturestyle.store/sk/montazny-navod obsahuje technické podmienky nábytku, položky tu prezentované ako zvláštne vlastnosti produktu nebudú kladne zohľadnené pri reklamácii.

6. MIMOSÚDNE SPÔSOBY VYBAVOVANIA REKLAMÁCIÍ, VYMÁHANIE NÁROKOV A PODMIENKY PRÍSTUPU K TÝMTO POSTUPOM

 6.3. Podrobné informácie o mimosúdnych spôsoboch vybavovania reklamácií a vymáhaní nárokov a o podmienkach týchto postupov je možné získať v kanceláriách alebo na webových stránkach Slovenskej obchodnej inšpekcie alebo Združenia slovenských spotrebiteľov.

7. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

7.1. Pokiaľ sa strany nedohodnú inak, spotrebiteľ nemá právo odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku v prípade, že:

 a) v ktorej je predmetom zmluvy neprefabrikovaný výrobok, tj v tomto prípade všetky kolekcie prezentované na webových stránkach, ktoré sú zhotovené na individuálnu objednávku zákazníka a/alebo boli vyrobené podľa špecifikácií spotrebiteľa alebo slúžiace na uspokojenie jeho individuálnych potrieb;

 b) v ktorej sú predmetom zmluvy výrobky, ktoré sú po dodaní vzhľadom na svoju povahu nerozlučne spojené s inými výrobkami,

 c) nákup matraca ako hygienického výrobku

7.2. V prípade odstúpenia od zmluvy hradí náklady na spiatočnú dopravu k predávajúcemu do skladu kupujúci. Adresa skladu: Dębina 200A, 37-100 Dębina, Poľsko

7.3. V prípade odstúpenia od zmluvy zodpovedá kupujúci za prípadné poškodenie počas prepravy späť k predávajúcemu.

7.4 V prípade odstúpenia je zákazník zodpovedný za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku jeho použitia nad rámec toho, čo je nevyhnutné.

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

8.1. Zľavové akcie platia pri odbere montážneho návodu v elektronickej podobe, zaslaného na žiadosť zákazníka na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke.

 8.2. V prípade zmeny rozmeru nábytku, vykonania iných zmien, tj zmena koľajníc zásuviek a pod. sa predpokladá, že si zákazník môže takúto úpravu objednať uvedením navrhovaných zmien v objednávke, vyhradzujeme si však právo v prípadoch tam, kde nám technológia neumožňuje zavádzať zmeny, použiť štandardné rozmery / úprav dostupných na webe.

8.3. Zmluvy uzatvárané medzi Predávajúcim a Kupujúcim sú uzatvárané v slovenskom jazyku.

8.4. Využívanie služieb poskytovaných elektronicky je spojené so špecifickými rizikami vyplývajúcimi zo zásahov tretích osôb. Predávajúci nemá žiadny vplyv na prevádzku a dostupnosť internetu. Kupujúci vykonávajúci platby pomocou „elektronických platieb“ by mali chrániť informácie osobitným spôsobom pred ich prezradením tretím stranám.

8.5. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu Obchodných podmienok zo závažných dôvodov, ktorými sú zmeny právnych predpisov.

8.6. V oblasti, na ktorú sa tieto Obchodné podmienky nevzťahujú, sa budú uplatňovať príslušné ustanovenia podľa platnej legislatívy.

8.7. V prípade objednávky zákazníka z Poľska alebo spoločnosti so sídlom v Poľsku je predávajúcim:

Styl Natury

NIP: 0815 105 7976

Debina 200a,

37-100 Łańcut

9. PODMIENKY ZĽAVOVÝCH AKCIÍ

9.1. Pokiaľ je výrobok označený percentuálnou zľavovou akciou (napr. -25 %, -30 % atď.), zľava sa priznáva iba v prípade, že:

a) Zákazník akceptuje maximálnu dobu vybavenia objednávky tj 12 týždňov.

b) Zákazník súhlasí s vlastným odobratím montážnych návodov v elektronickej verzii na naturestyle.store/sk/montazny-navod

c) Zákazník súhlasí s automatickým servisom po zložení objednávky (to sa týka kontroly stavov objednávky, automatických odpovedí na korešpondenciu atď.)

9.2. Pokiaľ zákazník nechce využiť zľavovú akciu, pretože chce vybaviť objednávku rýchlejšie, alebo potrebuje papierový montážny návod alebo si chce overiť stav objednávky telefonicky alebo e-mailom - zľava nebude priznaná.

9.3.Odstúpiť zo zľavovej akcie je možné kedykoľvek, napríklad zadaním pokynu na overenie stavu, vyžiadaním papierových montážnych návodov alebo urýchlením vybavenia objednávky.
Pokiaľ zákazník takýto pokyn nepredloží, má sa za to, že zľavové akcie využíva.

Potrebujete poradiť? Zavolajte nám.

+421 233 215 849

Pondelok - Piatok 8:00 – 16:00